Köpa Strattera utan recept i Sverige

Strattera är en ADHD medicin som används av patienter med ADD eller ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). ADHD är en diagnos som många lever med idag och med rätt medicinering kan dessa individer leva ett normalt liv utan de stora svårigheter som ADHD symptom kan föra med sig.

Att få tag i rätt medicin kan dock vara komplicerat och ta tid med flera besök på vårdcentral och möten med psykologer. Vi hjälper dig att köpa Strattera online utan recept så att du kan lindra dina symptom utan den långa processen hos vården. Du kan köpa Strattera online till det bästa priset hos oss.

Vad är Strattera?

Strattera är en medicin som används vid behandling av ADD eller ADHD. Den aktiva substansen i Strattera är Atomoxetin. Det här ämnet ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulser genom att hämma återupptagningen av noradrenalin i hjärnan. Ämnet ökar även dopaminnivåerna hos den som tar ADHD medicin Strattera. Det medicinen gör i praktiken är att dämpa de symptom som är vanliga hos den som har ADHD. Detta kan vara svårigheter att fokusera på en uppgift i taget, problem med att vara koncentrerad och väldigt höga impulser att göra något annat än det man sysslar med för tillfället. Med rätt medicinering och rätt dosering kan den som har ADHD leva ett normalt liv och vara lika produktiv som någon som inte har diagnosen. Det som är positivt med Strattera är att medicinen har en väldigt lång verkningstid på ca 24 timmar. Du kan därför känna av effekten från Strattera under hela dagen.

Ett annat användningsområde som är normalt med ADHD medicin är att vuxna tar medicinen utan att ha någon diagnos. Om du tar Strattera utan ADHD kan du uppleva att du kan fokusera extra skarpt och hålla din koncentrationsnivå hög även om du är trött. Den dosering av Strattera vuxna tar kan även lindra trötthet och göra dig pigg om du inte har fått tillräckligt med sömn. Det finns rapporter om studenter som tar ADHD medicin för att kunna plugga under långa perioder och även kunna prestera bättre under prov och tentor. Eftersom ADHD medicin kan tas för att vara pigg utan tillräckligt med sömn är det även normalt att individer som jobbar nattetid tar ADHD medicin för att antingen hålla sig vakna under natten eller för att kunna vara pigga och alerta dagen efter ett nattpass.

Hur fungerar Strattera?

Strattera innehåller ämnet Atomoxetin som är en Noradrenalinåterupptagshämmare (NRI). Atomoxetin ökar även dopamin hos den som tar medicinen. Genom att hämma återupptagningen av noradrenalin lindras symptomen hos den som har ADHD eller ADD. Den Strattera effekt som nås med rätt dosering kan personer som har ADHD leva nästan helt symptomfritt och vara lika produktiva som personer utan någon diagnos. Genom att öka dopaminnivåerna ökas även motivationen att vara aktiv och social hos den som tar medicinen. Strattera är en av flera olika ADHD mediciner med skiljer sig från andra substanser som t.ex. Metylfenidat (Ritalin) genom att inte vara centralstimulerande eller narkotikaklassat. Det finns en del del Strattera bieffekter att tänka på när man tar medicinen som du kan läsa om här nedan.

Strattera biverkningar hos vuxna

När man tar ADHD eller ADD medicin är det viktigt att tänka på de biverkningar som kan upplevas. Även om vissa personer får biverkningar upplever nästan alla att Strattera hjälper dem genom att lindra deras symptom.

 • illamående
 • muntorrhet
 • huvudvärk
 • minskad aptit eller inga hungerskänslor alls
 • svårt att somna
 • att vakna tidigt
 • förhöjt blodtryck och höjd puls.

Dessa Strattera biverkningar vuxna kan känna av är ofta ofarliga. Det finns däremot en del mer sällsynta biverkningar Strattera kan föra med sig

 • en känsla av eller att ha väldigt hög puls eller onormal hjärtrytm
 • regelbundna tankar på självmord
 • aggressiva tankar
 • känna sig ovänlig och arg, starka humörsvängningar
 • svullnad av ansiktet och halsen
 • svårigheter att andas eller nässelutslag
 • Strattera är inte beroendeframkallande och är därför inte heller narkotikaklassat.
 • Det är starkt rekommenderat att inte blanda Strattera och alkohol.

Strattera Dosering

Strattera kommer i tablettform och säljs i doser mellan 10 och 100 mg.
 • Strattera 18 mg
 • Strattera 40 mg
 • Strattera 60 mg
 • Strattera 100 mg
Om du aldrig tagit ADHD medicin tidigare kan du beställa Strattera 18 mg och börja med en lägre dos för att sedan öka doseringen tills du får rätt effekt. Om du behöver en högre dos kan du beställa Strattera 40 mg eller Strattera 60 mg. Den maximala dagliga dosen av Strattera är 100 mg och du bör aldrig gå över denna mängd.

Vad kostar Strattera?

Priset på Strattera beror på vilken dosering du väljer. De lägre doserna som Strattera 18 mg är självklart billigare medan de högre kostar med. Det Strattera pris som listas på nätet är oftast per tablett och du beställer det antal tabletter som du behöver. I vissa fall säljs istället tabletterna i t.ex. 60 eller 100-pack. Det är smart att ta reda på vad din dagliga dos är för att sedan beställa den mängd tabletter du behöver under t.ex. en månad. På det här sättet kan du hålla kolla på vad din medicinering kostar per dag.

Strattera och andra ADHD mediciner

Strattera är ett av flera preparat som används för behandling av ADHD och ADD. Strattera är den ADHD medicin som har längst verkningstid på ca 24 timmar. När du tar din dagliga dos på morgonen bör du känna av effekterna under hela dagen. De andra preparaten har ofta olika aktiva substanser och varierar när det kommer till verkningstid. Övriga ADHD mediciner du kan ta är bl.a. Ritalin, Adderall, Concerta och Modafinil. 

Modafinil är en aktiv substans som säljs under samma namn. Med Modafinil når du full effekt efter ca 30-40 minuter och du kan känna effekterna i 10-12 timmar. Modafinil är den ADHD medicin för vuxna som många studenter utan ADHD använder för att hjälpa dem plugga.
Concerta och Ritalin innehåller ämnet metylfenidat. Concerta når full effekt efter 30-40 minuter och du känner av den uppiggande effekten under ca 12 timmar.
Ritalin är en snabbare variant där du känner av effekten väldigt fort och denna varar sedan endast 2-4 timmar.

Wellbutrin, Voxra och Elvanse är mindre vanliga mediciner som används för behandling av ADHD. Wellbutrin och Voxra är anti-depressiva mediciner som har visat sig lindra ADHD symptom effektivt. Elvanse är en ADHD medicin som är beroendeframkallande och verkar väldigt långsamt. Skillnaden på Strattera och Elvanse är hur medicinen upptas i kroppen. Strattera frigörs i blodet direkt och har samtidigt en lång verkningstid. Elvanse behöver däremot brytas upp av kroppen för att sedan distribueras till blodomloppet för att du ska känna av effekten. Detta ta lång tid och medicin som Strattera eller Ritalin är mer effektiva när man behandla ADHD. Det är därför inte särskilt vanligt att se Elvanse, eller Vyvanse som det också kallas.