Köpa Elvanse utan recept i Sverige - Bästa priset för Elvanse

Elvanse, eller Vyvanse som det kallas ibland, är en medicin som används för behandling av ADD eller ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Många som har ADHD behöver ta medicin varje dag för att lindra symptomen som kommer med sjukdomen och ha ett normalt och produktivt liv. Det kan däremot vara svårt och ta lång tid att få rätt medicin via vården där man går igenom en lång process. Du kan behöver träffa din läkare flera gånger och eventuellt även besöka en psykolog innan man får ut rätt medicin. Vi hjälper dig att köpa Elvanse utan recept i Sverige så att du kan ta den medicin du behöver utan att behöva vänta på läkartider. Hos oss kan du köpa din ADHD medicin Elvanse till det bästa priset på nätet.

Vad är Elvanse?

Elvanse och Vyvanse är ADHD medicin som används för att lindra symptom som personer med ADHD känner av varje dag. Elvanse innehåller den aktiva substansen Dexamfetamin som är ett centralstimulerande medel och är därför narkotikaklassat. Det är viktigt att ta Elvanse i rätt dosering som passar dig för att inte hamna i ett Elvanse missbruk. Elvanse används ofta om medicin med substansen Metylfenidat (Ritalin) inte fungerar. När man tar medicinen påverkas både noradrenalin och dopamin nivåerna i hjärnan och lindrar symptomen. Genom att ta rätt mängd medicin kan personer med ADHD uppleva att det är lättare att fokusera på sina uppgifter och hålla koncentrationsförmågan uppe. Att ta Elvanse lindrar även de väldigt höga impulserna som ADHD patienter har. Med rätt medicin och rätt dosering kan personer med diagnosen leva ett vanligt liv utan att behöva kämpa med sin sjukdom. Elvanse verkningstid är ungefär 12 timmar och medicinen når full effekt ungefär 2 timmar efter att man tagit sin dos.

Elvanse effekt

Elvanse lindrar ADHD symptom genom att påverkar mängden noradrenalin och dopamin i hjärnan. Med rätt dosering kan personer med ADHD lättare koncentrera sig på sin uppgift och fokusera på en sak i taget. Elvanse innehåll påverkar även de impulsiva begär som personer med ADHD känner. Med ökade dopaminnivåer ökas även motivationen hos patienten som då kan vara mer aktiv och social. Full Elvanse effekt nås efter ca 2 timmar och varar i 12 timmar.

Precis som andra ADHD mediciner används Elvanse även av personer utan ADHD. Det som händer om du tar Elvanse utan ADHD är att du blir extra pigg och fokuserad. Ofta kan man uppleva att man kan fokusera extra skarpt och hålla koncentrationsnivån hög även när man är trött. Med rätt dosering kan vuxna utan ADHD ta Elvanse för att lindra trötthet som beror på sömnbrist. Det har även rapporterats om flera studenter som tar medicin mot ADHD för att kunna vara fokuserade under långa perioder av plugg. Många tar även Elvanse för att kunna prestera bättre under prov och tentor genom ökat fokus. Eftersom ADHD medicin kan tas för att vara klarvaken även utan tillräckligt med sömn är det även normalt att personer som jobbar nattetid tar Elvanse. Medicinen gör att personer utan ADHD kan vara pigga och alerta under natten.

Elvanse dosering

Elvanse säljs i tablettform och finns i doser från 20 till 70 mg. 

  • Elvanse 20 mg
  • Elvanse 30 mg
  • Elvanse 50 mg
  • Elvanse 70 mg
Om det är första gången du tar ADHD medicin bör du beställa en lägre dos som Elvanse 20 mg och börja med denna låga dos. Du kan sedan öka din dosering tills du når den effekt som passar dig. Om du behöver en högre dos kan du beställa Elvanse 50 mg eller Elvanse 70 mg. Elvanse maxdos 70 mg om dagen och det är väldigt viktigt att inte gå över denna.

Elvanse och alkohol

Elvanse innehåller ett ämne som är narkotikaklassat som påverkar hjärnans kemiska balans. Att blanda medicin med alkohol brukar inte vara rekommenderat. Det finns däremot inga data avseende Elvanse interaktion med alkohol och därför finns heller ingen varning att inte blanda Elvanse och alkohol.

Elvanse biverkningar hos vuxna

De biverkningar som kan upplevas när man tar Elvanse liknar de biverkningar som ofta förknippas med användning av andra centralstimulantia. De vanligaste biverkningarna inkluderar nedsatt aptit, sömnlöshet, muntorrhet, huvudvärk, smärta i övre delen av buken och viktminskning som beror på den nedsatta aptitet. Mindre vanliga biverkningar är depression, eufori känslor, dimsyn, illamående och allergiska utslag. Det finns rapporter som personer utan ADHD som blivit hög på Elvanse genom att ta en hög dos. Börja alltid med en lägre dos om du aldrig tagit Elvanse tidigare.

Elvanse och andra ADHD mediciner

Elvanse och Vyvanse är två av flera preparat som används vid behandling av ADHD och ADD symptom. Andra ADHD mediciner skiljer sig från Elvanse genom att ha annat innehåll och varierar även när det kommer till hur länge de verkar. De andra ADHD mediciner du kan ta är bl.a. Ritalin, Concerta, Voxra, Wellbutrin och Modafinil.

Elvanse är den ADHD medicin som brukar skrivas ut när Ritalin inte ger den önskade effekten hos patienter. Elvanse effekt tid är 12 timmar men når inte full effekt förrän 2 timmar efter intag. Efter att du tagit dos på morgonen kan du känna av effekten under hela dagen.

Modafinil når full effekt efter ca en halvtimme minuter och du kan sedan känna medicinens effekt under 10 till 12 timmar. Modafinil används ofta av studenter som behöver vara pigga när de pluggar flera timmar i rad eller vid skrivning av tentor. Ritalin är en snabbare som når full effekt fort men varar sedan endast 2-4 timmar.

Concerta och Ritalin är 2 preparat som innehåller ämnet metylfenidat. Skillnaden mellan dessa är att Concerta är en långsammare medicin som når full effekt efter 30-40 minuter och verkar under ca 12 timmar.

Ritalin är en snabbare som når full effekt fort men varar sedan endast 2-4 timmar.

Wellbutrin, Voxra och Strattera är tre av de andra vanliga medicinerna som används av personer med ADHD. Wellbutrin och Voxra är en antidepressiva preparat som även lindrar ADHD symptom effektivt. Strattera är den ADHD medicin med längst verkningstid på ungefär 24 timmar. Strattera är väldigt likt Elvanse i hur de påverkar kroppen men skiljer sig i hur medicinen upptas i kroppen. Strattera frigörs direkt i blodomloppet och verkar även under en längre period. Elvanse måste däremot brytas upp av kroppen först och distribueras sedan ut i blodet innan du kan känna av dess effekt. Det tar därför ungefär 2 timmar innan man känner av någon effekt från Elvanse tabletter.

Vanliga frågor om Ritalin

Elvanse når full effekt ungefär 2 timmar efter att man tagit medicinen. Effekten varar sedan under 12 timmar innan man behöver ta en ny dos. Ämnet Dexamfetamin är narkotikaklassat och därför syns Elvanse på urinprov. Hur länge sitter Elvanse i urinet då? Det tar ungefär 4 dygn för Dexamfetamin att helt gå ur kroppen och inte dyka upp på urinprov.